субота, 14. март 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на основу ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА У ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА коју је, дана 11. марта 2020. године, донела Влада Републике Србије, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20), као и у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, са седнице која је одржана 12.03.2020. године, о измени заказаног термина за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара

оглашава

ИЗМЕНУ  ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 23. априла 2020. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.