петак, 20. март 2020.

Секретаријат за културу

Обавештење подносиоцима пријава на јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури чија је реализација предвиђена у 2020. години

На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике Србије, председник Народне скупштине Републике Србије и председник Владе Републике Србије, донели су 15. марта 2020. године, Одлуку о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'', бр. 29/2020). На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе 16. марта 2020. године донете су мере које, између осталог, за грађане предвиђају самоизолацију – без окупљања, без посета, без излазака из куће без преке потребе.
Имајући у виду наведене мере и потребу да се сва пажња усмери на заштиту становништва од заразне болести  COVID – 19 изазване вирусом SARS - Co V - 2, нема услова за реализацију јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2020. години и, у том смислу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА
на јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури чија је реализација предвиђена у 2020. години


Обавештавају се сви подносиоци пријава на јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета Града Београда, пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти) чија је реализација предвиђена у 2020. години а за који је рок за предају пријава био закључно са 6. мартом 2020. године да се наведени јавни конкурс неће реализовати.