четвртак, 26. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 6/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за јавну набавку број 6/20 – Бела техника, по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку