четвртак, 2. април 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 4/20 – Налаз и мишљење сталног судског вештака грађевинске струке за упис непокретности у јавне књиге

Позив и документација везани за јавну набавку