четвртак, 9. април 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр.1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) за јавну набавку број 3/20– Извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији и адаптацији фасада основних и средњих школа града Београда

Обавештење и конкурсна документација