уторак, 21. април 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 24/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

доноси

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 24/20 – Производи од брашна

Обавештење