понедељак, 11. мај 2020.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
ул. Краљице Марије 1/ XVII

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 5/2020 – Изградња два градска понтона на територији града Београда и додатних 45 метара приступних мостова

Позив и документација везани за јавну набавку