понедељак, 11. мај 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 6/20

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 6/20 – Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако евро ел, обликована у две партије

Позив и документација везани за јавну набавку