четвртак, 21. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
За јавну набавку радова број 28/19 – Извођење радова на реновирању фискултурне сале XII београдске гимназије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку