петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/20

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

27. марта 43-45, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 7/20, услугa - Услуге контрoле стручно техничких послова из надлежности Секретаријата за саобраћај

Позив