понедељак, 25. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Технолошка опрема за потребе Основне школе „Никола Тесла” у Лештанима

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије бр. 1,

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Технолошка опрема за потребе Основне школе „Никола Тесла” у Лештанима
(резервисана јавна набавка)

Претходно обавештење