среда, 27. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 25/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда – Услуга обезбеђења коришћења информационог система локалне пореске администрације за потребе Секретаријата за јавне приходе, на период од две године

Обавештење