петак, 5. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Пратиоци у превозу за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке услуга – Пратиоци у превозу за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом на територији града Београда

Претходно обавештење