петак, 5. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Превоз деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке услуга – Превоз деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца на територији града Београда

Претходно обавештење