понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
ул. Краљице Марије 1/ XVII

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 6/2020 – Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки у оквиру Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда у 2020. години

Позив и документација везани за јавну набавку