среда, 10. јун 2020.

Секретаријат за привреду

Обавештење о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2020. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда  за 2020. годину


Секретаријат за привреду је 4. марта 2020. године на званичној интернет страници града Београда, објавио Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2020. годину.

Увођењем ванредног стања због проглашења заразне болести COVID-19, Секретаријат за привреду, је 17. марта на званичној интернет страни града Београда, објавио обавештење да се обуставља поступак достављања пријава на јавне позиве, због обуставе рада свих шалтерских служби, а самим тим и немогућности прикупљања потребне документације за достављање пријава на Јавни позиви, као и да ће се наставити након укидања ванредног стања.

Средства у износу од 50.000.000,00 динара која су обезбеђена за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства мењају се, тако да износе 40.000.000,00 динара. Пријаве достављене од 4. до 17. марта 2020. године се сматрају  благовремене, као и документација прибављена по Јавном позиву од 4. марта 2020.године.

Преостали рок за достављање пријава по Јавном позиву је 30. јун 2020. године до 15 часова.

Текст јавног позива и конкурсна документација