четвртак, 18. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Термин одржавања јавне седнице у вези са Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац"

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 04.06.2020. године утврдила термин одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО "Вождовац" (насеље Степа Степановић) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић” (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана

oглашава

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ У ВЕЗИ СА
Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац" (насеље степа степановић) до грејног подручја топлане то „Медаковић” (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић) са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана

ЈАВНА СЕДНИЦА о наведеном Нацрту плана заказана је за 7. јул 2020. године, са почетком у 13 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату).