петак, 19. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 14/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку број 14/20 – Погонска горива за моторна возила
 партије 1, 2, 3, 4 и 5

Одлука

Документација везана за јавну набавку