уторак, 30. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 25/20 – Обезбеђење коришћења информационог система локалне пореске администрације за потребе Секретаријата за јавне приходе, на период од две године

Обавештење

Документација везана за јавну набавку