уторак, 30. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за набавку број Н 74/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде за набавку Н 74/20 – Aнгажовање стручних лица у поступку јавне набавке