среда, 22. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/20

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара СМРЗНУТА РИБА, јавна набавка број 12/20

Позив и конкурсна документација