понедељак, 27. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/20

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Јавна набавка радовa број 11/20 – Извођење додатних (непредвиђених) радова на санацији фасаде основне школе „Раде Драинац” у Београду

Обавештење