уторак, 28. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/20

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 18/20 - Oсигурање имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа града Београда за период од годину дана у отвореном поступку за јавну набавку услуга

Позив и конкурсна документација