четвртак, 30. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Опрема за фискултурну салу за потребе основне школе „Никола Тесла“ у Лештанима
у поступку јавне набавке мале вредности 
 за јавну набавку добара

(jавна набавка број: 15/20)

 

Позив и конкурсна документација