петак, 31. јул 2020.

Секретариајт за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића бр.6, Београд


oбјављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за набавку услуга – Имплементација HCM модула
редни број јавнe набавкe 2/2020

 

 

Позив и конкурсна документација