уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

oбјављује

Позив за подношење понуда
за јавну набавку број 28/20 – Ангажовање радне снаге за обављање манипулативних послова

Позив и конкурсна документација