уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1


објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 32/20 - Коверте са повратницом за потребе писарнице Градске управе града Београда и Секретаријата за јавне приходе, обликоване по партијама

 

Позив и конкурсна документација