среда, 12. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/20 - Коверте са повратницом за потребе писарнице Градске управе града Београда и Секретаријата за јавне приходе, обликоване по партијама

Позив и конкурсна документација