понедељак, 17. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестицие

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку радова број 2/20 – Извођење радова на унутрашњим грејним инсталацијама у ОШ „Вук Караџић”, ул. Школска 4, Сремчица и ОШ „Доситеј Обрадовић” у ул. Милије Стојановић 10, Умка

 

Обавештење