среда, 19. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Београд, Краљице Марије 1

објављује
П О З И В
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 29/20 – Техничко одржавањe зграда и опреме Градске управе града Београда, на период од две године, обликованo по партијама

 

Позив и конкурнсна документација