понедељак, 17. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 11/20 – Технички преглед изведених радова на изградњи Здравствене станице у Борчи, ДЗ Палилула

Позив и конкурсна документација