четвртак, 20. август 2020.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/20


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за информисање
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда и конкурсне документације за јавну набавку 2/20 – Услуга високо доступног managed

 

Позив и конурсна документација