четвртак, 20. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 14/20, партија 6

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 14/20, добра – Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија, за партију 6

Обавештење

Документација везана за јавну набавку