петак, 21. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 41/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове,
Краљице Марије 1, Београд


објављује

П О З И В
за подношење понуда
за јавну набавку добара број 41/20 – Екстерни хард дискови

 

 

Позив и конкурсна документација