петак, 21. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за централизиване јавне набавке и конкуролу набавки
Краљице Марије 1, Београд


објављује

ОДЛУКУ
о закључењу окврног споразума и обустави поступка за централизивану јавну набавку број 1/20, добра - Средства за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

 

 

Одлука