понедељак, 24. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/20

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 18/20 - Осигурање грађевинских објеката (стамбених зграда и станова) у јавној својини Града Београда

Позив и конкурсна документација