уторак, 25. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 12/20 – Технички преглед изведених радова на изградњи објекта Здравствене станице у Угриновцима, ДЗ Земун

Позив и конкурсна документација