понедељак, 24. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
Београд, 27. марта 43-45


објављује 

ПОЗИВ
за подношење понуда и конкурсну докуметацију за јавну набавку бр.18/20-услуге: Осигурање грађевинских објеката (стамбених зграда и станова) у јавној својини града Београда

 

 

Позив и конкурсна документација