четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/20

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
Београд, 27. марта 43-45


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закључењеу оквирног споразума за јавну набавку бр. 14/20 - услуге: Исељење бесправно усељених лица из станова на којима је град Београд носилац права јавне својине и расељавање за потребе града Београда

 

 

Обавештење