четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за јавну набавку 13/20, по партијама

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о поднетом захтеву за заптиту права за јавну набавку бр. 13/20 - услуге:Текуће одржавање заједничких делова стамбених објеката и станова,
по партијама

 

 

Обавештење