четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића 6


објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  – Израда техничке документације за реконструкцију Палмотићеве улице 
(јавнa набавкa број 13/20)

 

Позив и конкурсна дкументација