уторак, 15. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

доноси

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку 2/20, услуге - Одржавање објеката и станова у насељу Камендин

Одлука