уторак, 15. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

објављује

Обавештење о закљученом уговору
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 17/20, услуге - Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета ArcGIS

Обавештење