среда, 16. септембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/20

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 26/20, услуге - Превентивно здравствена контрола оброка и објеката за припрему и дистрибуцију оброка

Позив и конкурсна документација