петак, 18. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

Обавештење о закљученом уговору
за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 3/20 - Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Обавештење