петак, 18. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/2020

На основу члана 116., став 1., а у вези са чланом 112., став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића број 6

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку 9/2020 – Израда техничке документације за реконструкцију Трга Николе Пашића

Обавештење