понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Конкурс за избор најбоље идеје за урбане шуме

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
у сарадњи са ЈП Србијашуме - Шумско газдинство Београд
у оквиру пројекта УРБфорДАН

објављује

Конкурс за избор најбоље идеје за урбане шуме

Текст конкусра и упутство, као и апликацију за пројектну идеју можете преузети овде: