понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 29/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку број 29/20 - Техничко одржавањe зграда и опреме Градске управе града Београда, на период од две године, обликованo по партијама

Одлука