уторак, 29. септембар 2020.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2

На основу Решења Градоначелника број: 463-4738/20-Г од 03.08.2020.год. и број: 020-5045/20-Г од 24.08.2020.год., Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на којој је носилац права јавне својине град Београд

оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
1.    - пословна зграда у ул.Сурдуличка бр.3 спратности Пр+1+Ма у Београду
-    површина непокретности: 538 m2
-    Почетна цена: 310.585,72 евра;
-    Износ депозита: 62.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита;

Разгледање наведене непокретности је сваког радног дана од 30. септембра до 9. октобра 2020. године од 12 до 15 часова, уз обавезну претходну најаву.

НАПОМЕНЕ:
Наведена непокретност отуђује се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

Текст огласа можете погледати овде: