понедељак, 28. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о прекиду и одлагању раних јавних увида, јавног увида и јавне седнице

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на 135. електронској седници, одржаној 28.09.2020. године, прихватила закључак са састанка, одржаног 26.09.2020. године, у Скупштини града Београда, да се преиспитају планска решења предложена у урбанистичким плановима који су у фази раног јавног увида, јавног увида и за које су заказане јавне седнице, после јавног увида
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ
о прекиду и одлагању раних јавних увида, јавног увида и јавне седнице

1.    Прекидају се и одлажу рани јавни увиди у:
-    Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за блок између улица: Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, Градска општина Врачар
-    Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, Градска општина Врачар;
2.    Прекидају се и одлажу јавни увид и јавна седница за:
-    Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Булевара ослобођења, Градска општина Врачар.
3.    Нови термини за одржавање: раних јавних увида, јавног увида и јавне седница, после јавног увида, биће оглашени накнадно.